Advokatbyrån Daniel Kimselius AB -
Rättsområden
 
Asylrätt
Den som ansöker om asyl i Sverige har som regel rätt till ett offentligt biträde som hjälper den asylsökande i ärendet vid Migrationsverket. Våra jurister har en lång erfarenhet som offentliga biträden. Vi kan ge dig rådgivning om du har frågor och funderingar och avser att ansöka om asyl i Sverige.

Offentlig försvarare
Om du är misstänkt för brott biträder vi dig vid polisförhör, häktningsförhandlingar och rättegång. Du kan begära en advokat vid vår advokatbyrå när du har kontakt med polisen eller domstolen. Du kan även kontakta oss direkt.

Brottsoffer
I vissa fall kan den som har utsatts för brott ha rätt till ett målsägandebiträde. Åklagaren kan begära att domstolen skall förordna målsägandebiträde om det finns behov av detta. Om du vill att vi skall företräda dig som målsägandebiträde kan du framföra detta till åklagaren eller kontakta oss. Målsägandebiträdet ska ta tillvara klientens intressen som brottsoffer och för din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det. Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.
 
Familjerätt
-Bodelning
-Vårdnad, boende och umgänge
-Bouppteckning, arvskifte, testamente
 
Uppehållstillstånd
Den som vill komma till Sverige för att arbeta, studera eller bosätta sig med någon behöver som regel ansöka om uppehållstillstånd i landet. Vi hjälper dig om du har frågor eller funderingar om uppehållstillstånd.

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. För att läsa mer gå till Migrationsverkets hemsida: migrationsverket.se
 
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint